News

Jun 25, 2012

Oldebroek.net ....is enkel najagen van wind new


Jaren terug hield Henk van Ulsen de voordracht over prediker in de Pauluskerk. Een indrukwekkende ervaring, en de herhalende woorden 'is enkele najagen van wind' komen regelmatig in mijn leven op.

Category: General
Posted by: mrotman

Zo ook de laatste weken. Als vrijwilliger van Oldebroek.net heb ik de laatste negen jaar een poging gedaan om de burger en de politiek dichter bij elkaar te brengen, letterlijk en figuurlijk. Misschien mensen kunnen aanzetten tot het lidmaatschap van een partij, of zelfs actief te laten zijn. Burgers aanmoedigen om raadsvergaderingen te volgen. 
Ook heb ik via Oldebroek.net een waardig discussie forum aangeboden, waar ook partijen uitleg kunnen geven over hun standpunten.
Persoonlijk heb ik mij op onderwerpen proberen te verdiepen om uitleg te kunnen geven waar dat mogelijk was, en burgers te attenderen op zaken die belangrijk voor ze waren.Nu, juni 2012, moet ik tot de conclusie komen dat het 'enkel najagen van wind' is wat ik gedaan heb. Oldebroek staat politiek op zijn kop en de kloof tussen lokale politiek en burger is nog nooit zo groot geweest.

Ik wil de individuele politici niets verwijten, Ik ken ze als gemotiveerde burgers die zonder eigenbelang zich inzetten voor onze gemeente, soms vrijwillig of tegen beloning.
Misschien is het de burger die het af laat weten en pas in actie komt als het hem of haar persoonlijk raakt.

Oldebroek.net heeft maar een minimale bijdrage geleverd aan de politieke discussie.
Voor mij persoonlijk een reden om te stoppen met het persoonlijk verdiepen in de politieke onderwerpen. De vrijgekomen uren probeer ik dan nuttiger in te zetten dan 'enkel najagen van wind'

Wel wil ik op 5 juli de raadsvergadering nog een keer bijwonen als publiek.


Previous page: Contact
Next page: Over.....